AGRANA Group

AGRANA STRUČNĚ

AGRANA je mezinárodně orientovaná rakouská průmyslová společnost. Přidáváme hodnotu zemědělským komoditám tím, že vytváříme průmyslové produkty pro následná odvětví. Společnost AGRANA představuje špičkovou kvalitu produktů, optimální služby a inovativní nápady a odborné znalosti z hlediska vývoje produktů – naše produkty a služby oceňují naši zákazníci po celém světě, ať již jde o globální, nebo regionální hráče.


 

Zaměstnanci

Obrat celkem

Výrobní závody

9.000

~ 2,9 miliardy €

55

SEGMENTY NAŠEHO PODNIKÁNÍ

SEGMENTY našeho podnikání

Cukr, škrob a ovoce, to jsou tři segmenty našeho podnikání. Pro naše diverzifikované podnikatelské činnosti máme společný nákup surovin, výrobní a marketingové aktivity. Náš cíl: vytváření přidané hodnoty pro naše zákazníky.

ovoce

Lídr světového trhu v oblasti výroby ovocných přípravků a špičkový výrobce koncentrátů ovocných šťáv v Evropě.

škrob

Významný výrobce ŠKROBOVÝCH produktů a BIOETANOLU podle specifických požadavků zákazníků v rámci Evropy.

cukr

Významný dodavatel CUKRU ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

SEZNAMTE SE SE ŠKÁLOU NAŠICH PRODUKTŮ

seznamte se se škálou našich produktů

Naši zákazníci požadují to nejlepší a my to dodáváme: co se týče služeb, inovací i efektivity. Vše je založeno na pevných hodnotách, jako je respekt k životnímu prostředí a odpovědnost. To z nás činí preferovaného partnera pro potravinářský průmysl i společnosti z dalších zpracovatelských odvětví.

Potravinářské přísady

Kosmetické a farmaceutické výrobky

Technické aplikace

Krmiva pro zvířata

Hnojiva

Bioetanol

vize & hodnoty

Podnik AGRANA má společnou vizi – převzít vedoucí pozici v oblasti kvality při zušlechťování zemědělských surovin na výrobky z cukru a škrobu a při zpracovávání ovoce. Díky zaměření na kvalitu a efektivnost jsme celosvětově první volbou pro podniky potravinářského průmyslu a pro technické aplikace.

STRATEGIE

STRATEGIE

Díky růstu a efektivnosti zajišťujeme trvalé zvyšování hodnoty podniku. V našich klíčových oborech – cukr, škrob a zpracování ovoce – bychom chtěli být proaktivními a spolehlivými partnery svých zákazníků.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TRHU &
ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKY

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TRHU

Zušlechťováním agrárních surovin připravujeme vysoce jakostní potraviny a technické produkty pro průmyslové použití. Naše služby sahají od výroby průmyslových polotovarů až po poradenské služby. Dodáváme do průmyslu i obchodu.

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKY

Svým zákazníkům nabízíme produkty a služby, které jsou zaměřeny na jejich potřeby. Od konkurentů se chceme odlišovat vysokou kvalitou a zvláštními službami. Jsme kreativní, flexibilní, angažovaní a pro své produkty stále hledáme nové trhy. Díky inovační síle, výzkumu, vývoji a uvádění produktů uzpůsobených potřebám zákazníků na trh určujeme tržní trendy.

ORGANIZACE

ORGANIZACE

Naše organizace je decentralizovaná s rychlou rozhodovací schopností a nachází se v blízkosti trhu. Je podporována operativními společnostmi zodpovědnými za výsledky a působícími v oblastech cukru, škrobu a ovoce. Kromě toho se naše organizace opírá o silnou komunikační síť, která zajišťuje pravidelnou a důslednou výměnu informací a vědomostí a podporuje vytváření synergií.

FINANCE

FINANCE

Zisk je základem hospodářské stálosti našich podnikových aktivit. Zvyšování hodnoty podniku AGRANA a vyplácení dividend zajišťujeme růstem a zvyšováním produktivity prostřednictvím optimálních postupů vedoucích ke zvyšování hodnoty a „profitováním“ – to znamená neustálou snahou o zvyšování zisku a optimalizaci všech našich společností. Snažíme se rozložit riziko vyváženým globálním portfoliem. Optimalizace tvorby hodnot je základním pilířem našich snah o neustálé zvyšování hodnoty podniku AGRANA.

MANAGEMENT A
SPOLUPRACOVNÍCI

MANAGEMENT A SPOLUPRACOVNÍCI

Považujeme se za mezinárodní skupinu podniků. Spojuje nás integrita, připravenost poskytovat služby a sociální povědomí. Podporujeme výměnu informací a komunikaci, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Své spolupracovnice a spolupracovníky povzbuzujeme k tomu, aby mysleli a jednali zodpovědně a v podnikatelském duchu. Každá spolupracovnice a každý spolupracovník přebírá odpovědnost za svůj další vlastní rozvoj. Naši vedoucí pracovníci proto nabízí všem spolupracovnicím a všem spolupracovníkům možnosti a podporu. Podporování spolupracovníků je prováděno v souladu s obchodními cíli. Každá spolupracovnice a každý spolupracovník má v našem podniku významnou roli, která každodenně vyžaduje jejich plné nasazení, jejich schopnosti a kompetence. Náš styl práce a vedení je založen na spolupráci a důvěře. Flexibilita a zaměření na týmovou práci formuje naše interní způsoby jednání a struktury. Naši vedoucí pracovníci jsou odměňováni v závislosti na úspěchu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Úcta k přírodě a životnímu prostředí ovlivňuje naše jednání a rozhodování. Naše produkty jsou přírodního původu, vyvinuté a vyrobené na základě moderních ekologických poznatků, biologicky odbouratelné a ekologicky nezávadné. Obzvláště se staráme o zdraví a bezpečnost našich spolupracovnic a spolupracovníků.

BEZPEČNOST PRODUKTŮ

BEZPEČNOST PRODUKTŮ

Vysoké certifikované výrobní standardy zaručují bezpečnost našich produktů. Klademe zvláštní důraz na neustálé zvyšování hygienických a jakostních standardů pro potraviny, které vyrábíme. Svým zákazníkům se zavazujeme, že zajistíme zpětnou sledovatelnost svých produktů až k jejich přírodnímu původu.

VEŘEJNOST A INFORMACE

VEŘEJNOST A INFORMACE

Pravidelně informujeme akcionáře, spolupracovníky, tržní partnery, média a veřejnost o svých cílech, aktivitách a výsledcích. Snažíme se o vysokou transparentnost při všech podstatných inovacích a vývojových činností.

udržitelnost

Tři zásady udržitelnosti

Následující tři zásady stručně shrnují náš pohled na udržitelnost. Jsou neoddělitelným prvkem prohlášení o poslání společnosti AGRANA a slouží našemu vedení i zaměstnancům jako praktické a srozumitelné pokyny s cílem zajistit, aby jejich každodenní činnosti probíhaly v souladu s filozofií trvalé udržitelnosti.

 

Téměř 100 % využívání používaných zemědělských komodit

Respekt vůči všem zúčastněným stranám a společnostem, ve kterých působíme

Spolupráce založená na dlouhodobém partnerství s našimi dodavateli a zákazníky