KARIÉRA

NAŠI ZAMĚSTNANCI JSOU Náš ÚSPĚCH

Spolupráce a vzájemná úcta jsou ústředním prvkem pracovního a manažerského stylu skupiny. Proto naši zaměstnanci jednají v maximální míře na vlastní odpovědnost a každodenně přijímají rozhodnutí, která jsou důležitá pro budoucí úspěch a rozvoj společnosti. Otevřená komunikace a výměna informací na všech úrovních skupiny jsou normou. Podporujeme a povzbuzujeme naše zaměstnance vhodnými rozvojovými opatřeními pro podporu jejich kariéry.

Spolupráce, jakož i tolerance a ocenění firemního stylu charakterizovaného růzností kultur jsou klíčovými aspekty zajištění spokojenosti pracovníků na celém světě.

 

AGRANA stručně

„Úspěch naší společnosti závisí na každém jednotlivém zaměstnanci – to platí každý den. Vědomosti a nasazení našich zaměstnanců přinášejí hodnotu našim zákazníkům, podporují růst naší společnosti a jsou zárukou udržitelného podnikání.“

 

9000 zaměstnanců

po celém světě

55 výrobních závodů v 
25 zemích na
5 kontinentech

Obrat celkem

cca ~ 2,9 miliardy €

práce ve společnosti AGRANA

Vysvětlení kultury společnosti AGRANA se nejlépe docílí „kompetenčním kolečkem“. To nám pomáhá růst jako společnost, udržet si konkurenceschopnost na trhu a podporovat změny všude, kde je to pro nás důležité.

 

Kromě funkcionální a sociální kvalifikace společnost AGRANA také očekává, že se její zaměstnanci zaměří na tři obchodní zásady

  • Převezmi zodpovědnost – ochota přijmout zodpovědnost za své konání
  • Profituj – snižovat náklady a optimalizovat přínosy díky výkonnosti a výsledkově orientovaným pracovním postupům
  • Jednej konzistentně – pracovat logicky a konzistentně

Kromě toho se zaměstnanci dokážou zorientovat v kompetenčním kolečku, které se také používá k rozvoji zaměstnanců i manažerů.
Obchodní principy a kompetenční kolečko jsou základem pro každodenní práci a vzájemná jednání – určují, jak řídit schůzky, jak přijímat rozhodnutí a jak jednat v týmech.

Naše služby a nabídka

Jsme závislí na vynikajícím výkonu našich zaměstnanců. Na oplátku nabízíme atraktivní balíčky, které zahrnují odměňování a řadu dalších výhod. Pro vaši kariéru ve společnosti AGRANA.

Osobní rozvoj

investujeme do školení a rozvoje našich zaměstnanců

Placení

systém odměňování založený na výkonnosti podporuje dosažení strategických cílů

 

Tal­ente-Pro­gramm ACT

podpora profesních, osobních a metodických kompetencí

AGRANA Fit

nabídky zdravotních a sportovních benefitů na mnoha výrobních pracovištích