Odpovědnost za informace

Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Adresa: Cukrovarská 657, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou, Česká republika
Tel.: +420 515 209 111
Fax: +420 515 229 179

Internet: http://www.agrana.cz/

(IČO): 46900764

Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. pečlivě kontroluje informace uvedené na této webové stránce a pravidelně je aktualizuje.
Tyto informace mohou být kdykoliv změněny, odstraněny nebo doplněny bez předchozího oznámení.
Neposkytujeme záruku na jejich úplnost, přesnost nebo aktuálnost a nepřijímáme v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Zejména Moravskoslezské cukrovary, a.s. nemohou přijmout odpovědnost za obsah souvisejících webových stránek.
Autorské právo náleží obsahu a struktuře těchto webových stránek. Předchozí souhlas společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. se vyžaduje před jakýmkoliv využitím informace nebo údaje v nich obsažených (např. texty, části textů nebo vyobrazení).
Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. nemůže přijmout odpovědnost za škody způsobené nepřesným nebo zastaralým obsahem nebo jednáním realizovaným ve víře, že tento obsah je přesný.
Informace obsažené na této webové stránce a dokumentech souvisejících nebo odkazovaných nemají žádné právně zavazující důsledky. Jsou poskytovány pouze k informačním účelům.